Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen er et levende dokument, som kort beskriver vores pædagogiske over­vejelser og refleksioner med eksempler, der er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde.

Nedenfor findes et udpluk af de dele af det pædagogiske læringsmiljø, stuerne har haft fokus på:

 • Sproglig udvikling
 • Rutiner og justering ift. børnegruppen
 • Børnenes deltagelse i dagligdags praktiske gøremål
 • Medbestemmelse og børneperspektiv
 • At arbejde med børnene i mindre børnegrupper
 • Natur – fra jord til bord, dyrke, sanse, pleje og passe
 • Science – udforske, lave forsøg og eksperimenter
 • Håndværk og praktiske kundskaber
 • Matematisk opmærksomhed
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Socialt samspil, gruppesammenhold og dynamik
 • Børn med særlige behov og viden om tilrettelæggelse af hverdagen for dem
 • Kvalitet i de planlagte aktiviteter

 

Læs Dragebakkens pædagogiske læreplan

 

Læs Evaluering af den pædagogiske læreplan