Info om indmeldelse

Vi modtager børn til både vuggestue og børnehave. Barnet kan indmeldes fra fødslen, og vi modtager børn fra 6 mdr. Hvis barnet går i vuggestue her, skal der ikke fortages en opskrivning til børnehaven.

 

Da vi er en selvejende privatinstitution sker indmeldelse uden om den kommunale pladsanvisning.

 

Vi foretrækker at I besøger institutionen inden I melder jeres barn ind.

 

Opskrivning sker via tilmeldningsformularen, eller ved personlig henvendelse.
I vil inden for kort tid få en bekræftelse på pladsen eller om barnet er kommet på venteliste.

 

Søskende vil altid have fortrinsret til pladserne, og vi forbeholder os ret til at prioritere en bred sammensætning og kønsfordeling.

 

Ifølge den nye ghettoplan må man maksimalt nyoptage 30 pct. børn fra udsatte boligområder i hver daginstitution. Reglerne gælder for optag af nye børn set over et kalenderår. For at kunne garantere søskende en plads i institutionen vil vi holde dette nyoptag på ca. 25 %.