Info om indmeldelse

Vi modtager børn til både vuggestue og børnehave. Barnet kan indmeldes allerede fra I kender terminsdatoen, og vi modtager børn fra de er 6 måneder gammel. Hvis barnet går i vuggestue her, skal der ikke fortages en opskrivning til børnehaven da det sker automatisk.

 

Da vi er en selvejende privatinstitution sker indmeldelse uden om den kommunale pladsanvisning.

 

Vi foretrækker at I besøger institutionen inden I melder jeres barn ind.

 

Opskrivning sker ved personlig henvendelse.
Kontakt:
Forstander Lars Jensen på telefon 21 81 89 66 eller mail lapj@dragebakken.dk

Afdelingsleder Birgit Præst på telefon 21 81 67 91 eller mail bip@dragebakken.dk

Afdelingsleder Louise Seehusen på telefon 21 81 52 45 eller mail lose@dragebakken.dk

 

Søskende vil altid have fortrinsret til pladserne, og vi forbeholder os ret til at prioritere en bred sammensætning og kønsfordeling.