Info om indmeldelse

Vi modtager børn til både vuggestue og børnehave. Barnet kan indmeldes allerede fra I kender terminsdatoen, og vi modtager børn fra de er 6 måneder gammel. Hvis barnet går i vuggestue her, skal der ikke fortages en opskrivning til børnehaven da det sker automatisk.

 

Da vi er en selvejende privatinstitution sker indmeldelse uden om den kommunale pladsanvisning.

 

Vi foretrækker at I besøger institutionen inden I melder jeres barn ind.

 

Opskrivning sker ved personlig henvendelse.
Kontakt: Afdelingsleder Louise Seehusen på telefon 21 81 52 45 eller mail lose@dragebakken.dk

 

Principper for fordeling af pladser til børn på venteliste

 

Hvis vi ikke har ledige pladser, tilbyder vi at opskrive jeres barn på vores venteliste. Barnet tildeles ikke automatisk et nummer på listen, da vi er nødsaget til at fordele pladserne, efter nedenstående principper, der er godkendt i bestyrelsen i 2022.

Vi kan ved opskrivning på ventelisten ikke sige noget om, hvor længe man kan stå på ventelisten før man får tilbudt en plads.

Når vi tilbyder pladser til børn på ventelisten, følger vi nedenstående principper:

 

 • Opretholdelse af børnetal
  Vi er som institution først og fremmest nødt til at sørge for, at vores børnetal er nogenlunde stabilt hele året. Dette er for at sikre vores indtægtsgrundlag, så vi kan opretholde en stabil drift. Vi har derfor ikke altid mulighed for at ”holde en plads” til den næste i rækken, men vil tilbyde pladsen, til den der kan starte, så det passer bedst.

 

 • Alder
  Barnets alder kan have stor betydning for os. Vi skal nemlig hele tiden se frem i tiden, fx om vi har plads i børnehaven, når et vuggestuebarn fylder tre år. Hvis ikke, kan vi ikke tilbyde pladsen til pågældende barn, men må tilbyde den til en der er yngre endnu.

 

 • Søskende eller ej
  En anden ting der kan påvirke prioritering af rækkefølgen af børn på ventelisten, er om der er tale om søskendebørn. Søskendegarantien gør sig gældende for allerede indskrevne børn, der får en ny lillebror eller lillesøster.
  Ofte får vi henvendelser på pladser til et søskendepar. Så kan vi måske stå i en situation hvor vi har plads i vuggestuen til en lillebror, men ikke plads i børnehaven til den storesøster. I disse tilfælde vil vi tilbyde pladsen til den ene søskende, mod at forældrene fraskriver sig ret til søskendegaranti.

 

 • Andet
  Vi forbeholder os altid retten til at fordele børnene fra ventelisten, så der er mest muligt rum til udvikling og trivsel for alle.
  Her skeles der fx til aldersfordeling, mulighed for relationsdannelse, udviklingspotentiale og gruppesammensætning generelt.