Skolestart

Det sidste år inden skolestart mødes ”skolebørnene” min. en gang om ugen. Her arbejdes målrettet med at lette overgangen fra børnehave til skole. De færdigheder og egenskaber som barnet skal bruge ved skolestart øves og kommer helt på plads. Det kan være de helt basale ting som at kunne holde rigtigt på en blyant, eller vente på tur, men også det at kunne indgå nysgerrigt, tillidsfuldt og konstruktivt i et læringsfællesskab.

 

Vi har et godt samarbejde med skolerne i området, og flere gange i løbet af foråret besøger børnene skolen de skal gå på. De møder deres kommende lærere, leger på legepladsen og prøver at have en ”rigtig” skoletime.

 

Vi laver en overlevering, så lærerne får kendskab til børnene, dette er med til at skabe en tryg og rar overgang for både børn og forældre.