Om Dragebakken

En aldersintegreret daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Den har siden 1973 været en stor del af hverdagen for mange af lokalområdets familier.

Ny på Dragebakken

Det er meget forskelligt hvor lang opstartstid barnet har behov for og forløbet skal derfor altid aftales individuelt med personalet.

Indmeldelse

Vi modtager børn til både vuggestue og børnehave. Barnet kan indmeldes fra fødslen, og vi modtager børn fra 6 mdr.

Citater

a
Virksomhedsplan

Virksomhedsplanen er udarbejdet i henhold til gældende vedtægter for Dragebakken og har til formål at præsentere en samlet beskrivelse af Dragebakken.

a
Nonprofit organisation

Dragebakken er en selvejende privatinstitution. Vi er en nonprofit-institution hvilket betyder at et eventuelt genereret overskud ikke kan komme enkeltpersoner til gode

a
Læringsplan

Vi arbejder med Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sproglig udvikling. Krop og bevægelse. Natur og naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier.