Friplads

Forældre kan søge om friplads, hvis den samlede husstandsindkomst er under 539.800 kr. pr. år.

 

Man kan søge både som enlig og samlevende og man kan søge på alle tider af året -og flere gange i løbet af et år, hvis der sker ændringer i ens liv, enten med indkomst eller personlige forhold (fra enlig til samlevende, eller omvendt). I skal selv informere kommunen om ændringer i jeres økonomi .

 

Der søges på www.børniholbæk.dk med nemid.

 

Når I har ansøgt kommunen elektronisk om økonomisk fripladstilskud, vil Dragebakken få oplyst hvilket beløb I evt. er berettiget til at modtage i månedlig godtgørelse. I vil derfor modtage en opkrævning fra Dragebakken, med det restbeløb der udgør jeres månedlige forældrebetalingsdel.

 

Jeres månedlige betaling vil løbende blive reguleret i forhold til hvad I tjener, både i løbet af året – og til sidst ved en årsregulering (denne sker dog først året efter, når årsopgørelse fra Skat er dannet).

 

Hvis I er berettiget til fripladstilskud gives der samme procentvise nedslag i prisen til madordningen som der ydes i forbindelse med søskende/friplads.