Friplads

Forældre kan søge om friplads på lige vilkår som ved kommunale institutioner. Du kan læse mere om reglerne på Holbæk Kommunes hjemmeside www.holbaek.dk

 

Der søges på www.børniholbæk.dk med NemId.

 

Når I har ansøgt kommunen elektronisk om økonomisk fripladstilskud, vil Dragebakken få oplyst hvilket beløb I er berettiget til i tilskud, og I vil få en opkrævning fra os, med det restbeløb der udgør jeres månedlige forældrebetalingsdel. Vi gør opmærksom på, at I er forpligtet til at indgive korrekte oplysninger, og give besked til kommunen ved ændringer.

 

Hvis I er berettiget til fripladstilskud gives der samme procentvise nedslag i prisen til madordningen som der ydes i forbindelse med søskende/friplads.