Forældresamarbejde

På Dragebakken vægter vi samarbejdet med forældrene højt. Vi ved og anerkender at I forældre er de vigtigste personer i jeres barns liv, og vi vil rigtig gerne indgå i et gensidigt forpligtende, og tillidsfuldt samarbejde omkring jeres barns trivsel og udvikling. Det er vigtigt at dele informationer og ikke mindst bekymringer, så vi sammen kan skabe en god grobund og det bedst mulige afsæt for jeres barn.

 

Vi tilbyder en samtale efter ca. 3 mdr. ved opstart i vuggestue og børnehave. Her snakker vi om hvordan jeres barn trives, hvordan opstarten har været og hvis der er særlige forhold omkring jeres barn som kræver en ekstra indsats og samarbejde.

 

I vil også blive tilbudt en årlig samtale, hvor vi i fællesskab ser på hvordan jeres barn trives, og om det udvikler sig aldersvarende. Er der områder, hvor vi skal lave en særlig indsats, eller specielle hensyn der skal tages. Vi tager udgangspunkt i ”Kompetencehjulet” som er et pædagogisk værktøj til belysning af det enkelte barns forcer og udfordringer.

 

I december, året før skolestart, tilbydes I en samtale hvor vi sammen vurderer om der er områder hvor vi skal gøre en ekstra indsats inden barnet starter i skole. Det kan være de helt basale ting som at kunne holde rigtigt på en blyant, eller vente på tur, men også det at kunne indgå nysgerrigt, tillidsfuldt og konstruktivt i et læringsfællesskab.