Nonprofit organisation

Dragebakken er en selvejende privatinstitution.

 

Vi er en nonprofit-institution hvilket betyder at et eventuelt genereret overskud ikke kan komme enkeltpersoner til gode, men at alle midler bliver i institutionen til gavn for børnene.

 

Institutionen modtager samme tilskud som almindelige private institutioner efter Dagtilbudsloven og står selv med det fulde ansvar for alt hvad der vedrører institutionen. Dette betyder at bestyrelsen selv kan disponere over alle midler.

 

En selvejende privatinstitution kan også have sideforretninger f.eks. afholde kurser, loppemarked og julemarked m.m. Indtægterne herfra går også til institutionen og børnene.