Værdier

På Dragebakken arbejder vi på at:

 

Alle børn skal være i trivsel og læringsproces.
Børnene på Dragebakken skal have en hverdag, hvor de føler sig set og anerkendt, hvor de oplever sig som ligeværdige medspillere i fællesskabet, og hvor de trygt kan afsøge grænser og udvikle sig.

 

Alle forældre er trygge ved at have deres børn på Dragebakken. De oplever sig inddragede i deres barns hverdag, læring og trivsel.
Forældrene skal føle sig velkomne. De skal mærke at de bliver inddraget og at forskellighed bliver set som en styrke. De skal opleve at der altid er tid og rum til en snak om deres barns udvikling og trivsel.

 

Være en institution med et højt fagligt niveau.
Dragebakkens læringsmiljø er fremtidens læringsmiljø, dvs. at vi sætter overliggeren for pædagogisk praksis og udvikling højt. Det skal kunne ses og mærkes, at vi i hverdagen aktivt bruger nye metoder og ny viden inden for det pædagogiske område. At det enkelte barn bliver mødt hvor det er, og at barnet bliver præsenteret for læringsforløb der ligger inden for barnets nærmeste udviklingszone.