Udmeldelse

Ved udmeldelse fra Dragebakken betales for løbende måned + 1 måned. Udmeldelse kan foregå til den sidste dag i måneden eller til den 16. i en måned.

Sker udmeldelsen fx den 5. i en måned, vil man skulle betale frem til og med den 15. i måneden efter.
Sker udmeldelsen den 29. i en måned, skal man betale frem til og med sidste dag i måneden efter.

Udmeldelse før opstart skal ske pr. mail.

Udmeldelse efter opstart skal ske via forældreintra.