Profil

Vi er en institution der har fokus på at skabe et fællesskab, hvor børnene føler sig set og anerkendt, hvor de oplever sig som ligeværdige medspillere og hvor de trygt kan afsøge grænser og udvikle sig.

 

Dragebakken er en aldersintegreret daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Den har siden 1973 været en stor del af hverdagen for mange af lokalområdets familier.

 

Der er i dag ansat 40 medarbejdere, der varetager arbejdet med børnene i institutionens tre afdelinger, samt laver maden i vores eget køkken. Afdelingerne Engen og Søen har hver to vuggestuegrupper og to børnehavegrupper. Afdeling Skoven har en vuggestuegruppe og en børnehavegruppe.

 

Dragebakken har gennem de seneste 48 år oparbejdet stor erfaring i arbejdet med børn og deres familier, og kan i dag tilbyde et stabilt og roligt læringsmiljø, bygget på traditionelle normer og værdier.

 

Økologisk kost og strukturerede læringsforløb er en vigtig del af hverdagen, samt arbejdet med at udvikle børnenes sociale og relationelle kompetencer.

 

Institutionen har helt unikke fysiske rammer, bl.a. gymnastiksal, store legepladser og en fodboldbane.

 

Målsætning
Når børnene forlader Dragebakken skal det være tydeligt, at de har mødt nogle voksne og nogle fællesskaber, der har lært dem vigtigheden af at være hensynsfulde og kunne tage ansvar for sig selv og andre.

 

At de har leget og haft aktiviteter der har gjort dem nysgerrige, dedikerede og læringsparate.

 

At de har mødt omsorg, trøst og kærlige puf, der har gjort dem trygge, tillidsfulde og givet dem tiltro til egne evner.

 

Det skal kunne ses, og mærkes at de har haft en hverdag, der har været præget af, at det er vigtigt at gøre det ordentligt, vigtigt at gøre sig umage.