Den første tid i børnehave

Overgangen til børnehave kan være en stor mundfuld for nogle. Forventningerne til hvad barnet selv skal kunne er stigende, og barnet skal lære at forholde sig til flere børn og flere forskellige voksne. Barnet vil møde flere krav om deltagelse og aktiv medvirken i samlinger og pædagogiske aktiviteter. I er selvfølgelig velkomne til at være her sammen med jeres barn de første par dage. Nogle børn kan blive kede af det når I går, men vi oplever at det, for det meste, går meget hurtigt over. Vi sørger selvfølgelig for at der er en hånd at holde i, og hjælper barnet på plads både med hensyn til det rent praktiske, men også med at skabe relationer til de andre børn.

 

Efter 3 mdr. vil i blive tilbudt en samtale, hvor vi snakker om hvordan jeres barn trives, hvordan opstarten har været og hvis der er særlige forhold omkring jeres barn som kræver en ekstra indsats og samarbejde.