Aktiviteter

Hver dag fra kl. 9.00-11.00 vil der være forskellige aktiviteter. Aktiviteterne/læringsforløbene foregår i forskellige grupperinger. Det kan være hele stuen eller på tværs af stuerne, efter alder, interesse, køn, udfordringer osv.

 

Vi tilstræber at disse aktiviteter er meget varierede, så vi kommer godt rundt om alle læringsmålene og børnenes forskellige måder at lære på.

 

Flere gange i løbet af året arbejder hele afdelingen sammen om et emne. Det kunne være bondegården, eventyr, fisk m.m. Så mødes vi hver dag til fælles samling hvor vi synger sange om emnet, hører historier, eller ser et lille skuespil. Alle aktiviteterne omhandler emnet, og ugerne afsluttes med en udstilling, lille fest, fin middag el.lign.

 

Kommunikation og sprog: på Dragebakken arbejder vi målrettet med sproget. Børnene har brug for sproglige interaktioner med lydhøre og nærværende voksne, der inviterer børnene til at deltage i samtaler og giver dem støtte, tid og anledning til at udtrykke sig. Sprogligt opmærksomhed og sprogligt arbejde indgår i alle vores aktivitetet. Dialogisk læsning er en fast ugentlig aktivitet.

 

Krop, sanser og bevægelse: vi har rigtig gode muligheder for kropslig udfoldelse, legepladsen danner rammen for mange motoriske lege og udfordringer, og gymnastiksalen for sanglege, boldspil og motorisk træning. I garderoben trænes der i at tage tøj og sko på og at blive selvhjulpne.

 

Natur, udeliv og science: Vores udenomsarealer giver god mulighed for at komme tæt på og fornemme vejret og årstidernes skiften. Der kan findes kryb og kravl under sten og buske. Man kan samle kastanjer og kogler, guffe et æble eller bare ligge på bakken og studere skyer.

 

Kultur, æstetik og fællesskab. Kultur er rigtig mange ting, det kan være at tegne en høne, synge en sang, se et teaterstykke, holde fastelavn, eller bygge en snemand. Vi prioriterer at alle børn får set mindst et teaterstykke om året. Vi har et fint krea-rum, og ved emnearbejde kommer vi rundt om emnet ved at bruge mange forskellige kultur og udtryksformer; tegne, forme, danse, opføre osv.

 

Vi prioriterer det at komme ud af huset højt. Det kan være en tur på fælleden, en tur på biblioteket, tur til fjorden med fiskenet og madpakker, eller en tur hvor vi øver os i at gå pænt og passe på i trafikken.

 

Læs mere om læreplanen i vores Virksomhedsplan – klik her.